Viktig med gaslarm på arbetsplatsen

När det gäller säkerhet och skydd för personalen på ett företag, så kommer detta vara något som har sina fasta regler. Dessa regler sätts upp av miljöskyddsstyrelsen, fackförbunden, arbetsgivarorganisationen samt att de måste baseras på gällande lagar. Bland annat så kommer detta betyda att ett företag som hanterar ingredienser eller material i sin produktion, som anses hälsofarliga eller miljöfarliga också måste se till sin omgivning. Något som idag nästan finns på alla företag är någon form av gaslarm. Detta med anledning av att personalen på företaget ska ha det skydd som föreskrivs av arbetsskyddsstyrelsen. Nu kommer det dock finnas platser och industrier där detta är mer eller mindre nödvändigt.

kärnkraftverk där gaslarm behövs

Speciellt viktigt kommer naturligtvis gaslarm att vara på de företag som har en tillverkningsprocess med, eller hanterar, material som kan avge giftiga gaser. Här kan då gaslarmet vara avsett för att enbart skydda personalen, om det inte föreligger någon risk för en större spridning av de giftiga gaserna. Är det så att en stor mängd kan läcka ut vid ett eventuellt haveri, så kommer detta innebära att det måste finnas ett gaslarm som även informerar omgivning och bosatta om eventuell fara. Detta betyder då att anledningen till en installation av gaslarm inom industriell tillverkning, kommer att vara för att skydda samt rädda personalens och de boendes liv eller hälsa.

Så vet ett företag om det kommer att behövas ett gaslarm

Det finns idag inget företag inom industriell tillverkning eller produktion, som kan säga att de inte känner till eller vet om att gaslarm måste finnas på arbetsplatsen. Detta med anledning av att allt finns föreskrivet i regler och lagar från arbetsskyddsstyrelsen samt att det varje år ska finnas kontroller av att alla de skydd och larm samt ventilationen på företagen verkligen fungerar som de ska. Det finns alltså inget försvar som fungerar om ett företag inte har installerat ett gaslarm för att skydda sin personal.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *