Bygghissar – Allt du behöver veta

Bygghiss

Bygghissar används i många sammanhang inom bygg- och industriarbete och är ofta en förutsättning för att vissa arbeten ska kunna utföras. Hissarna finns i olika modeller beroende på användningsområde och det är viktigt att välja rätt arbetshiss för de funktioner de ska fylla. Hissarna hyrs ofta in och då ingår både montering och service.

För säkert och effektivt arbete

Många byggarbeten utförs på höga höjder och för ett säkert och effektivt arbete används då bygghissar. Utöver att transportera byggarbetare kan vissa modeller även transportera verktyg, utrustning och material. Bygghissar är en kombination av personhiss och materialhiss. Hissen sparar tid och gör arbetet enklare och effektivare. För byggarbetare utgör de en viktig del av arbetsmiljön och begränsar skaderisken. Byggarbetare som utför arbeten på en höjd över 10 meter och ofta förflyttar sig upp och ner har rätt till en bygghiss på arbetsplatsen.

Olika modeller

Vilken typ av bygghiss som behövs beror på var den ska placeras, vilken typ av byggnad arbetet utförs på, höjden som ska nås och vilka tyngder hissen ska klara av. Bygghissen monteras med hjälp av en kranbil på lämplig plats och kan sedan demonteras och flyttas.

Bygghissar med kapacitet enligt behov

Det är viktigt att ta hänsyn till bygghissens kapacitet i fråga om tyngd, storlek, hastighet och höjd. Vissa hissar är smidigare att använda medan andra fyller fler funktioner. De monteras tillsammans med olika former av bryggor och plattformar där byggarbetare kan kliva av hissen och på så sätt nå olika delar av byggnaden. Det finns även kranar och byggbodar som används tillsammans med bygghissarna.

Köp eller hyr en bygghiss

Det finns många olika varumärken att välja mellan. Att köpa en bygghiss är en stor investering som dessutom behöver göras rätt för att passa alla behov. Många företag hyr ut bygghissar för de som har ett tillfälligt behov av dem eller behöver olika typer av bygghissar för olika arbeten. När hissen hyrs ingår även tjänster för montering, service och komplettering.

Renovera avloppsrören med relining

Renovera dina avloppsrör med relining

Över tid slits avloppsrör ut. I många äldre fastigheter är det hög tid att göra en reparation av avloppet. Stambyte är dyrt och belastar även miljön. Relining är ofta ett bättre alternativ. Här kommer en närmare titt på metoden och vilka fördelar som finns.

Rörinfodring är ett annat namn för relining och det är precis vad det handlar om. Inuti de gamla rören går det att lägga i nya och fräscha rör. Relining är ingen oprövad metod, utan något som utvecklats och förfinats under många års tid. Numera ses relining som ett beprövat alternativ till ett traditionellt stambyte.

Fördelarna med relining

Att göra ett stambyte blir ett smutsigt, stort och väldigt kostsamt ingrepp. För en normalstor svensk villa kan det till exempel leda till omkring 5 ton avfall. Boende behöver flytta ut och efteråt krävs sanering av bland annat byggdamm. Relining är mer effektivt och även mer störningsfritt. Här är några stora fördelar jämfört med stambyte:

  • Går snabbare – Inget behov av att bryta upp golv, väggar och tätskikt.
  • Kostar mindre – Ju större fastighet, desto större blir skillnaden.
  • Bättre för miljön – Renovering av avloppsrör med relining ger inte samma enorma mängder avfall.

Hur fungerar relining?

För att göra rörinfodring används ett flertal olika metoder. Ofta används ett slags flexibelt foder som förs på plats, likt en strumpa. Strumpmetoden är effektiv för att skapa nya rör inuti de gamla. Livslängden blir lång och det behövs inga skarvar. Ytterligare en metod som används är sprutmetoden. Den klarar att hantera både små och stora avloppsrör. I så fall används en godkänd härdplast. som sprayas i rören. Olika tekniker kan kombineras för att nå bästa möjliga resultat.

Summering – renovera dina avlopp med relining!

Relining är i regel det mest prisvärda sättet att genomföra en avloppsrenovering. Trots att kostnaden är mycket lägre än för ett stambyte, kan de rör som skapas med rörinfodring fortfarande ha likvärdig livslängd. Det är också ett betydligt mindre ingrepp med mindre störningsmoment för de boende och mindre omfattande miljökonsekvenser.

Om företaget Caltech AB

Caltech arbetar med försäljning och utbildning av mätinstrument, kalibratorer och processinstrument och är idag Sveriges och Danmarks största oberoende leverantör inom området. Företaget erbjuder långsiktiga, kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar till sina kunder, där affärsidén är att erbjuda ett rikt kompetenscenter inom kalibrering och precisionsinstrument. Caltechs mål är att fungera som en naturlig brygga och kunskapsförmedlare mellan de företag som tillverkar denna typ av instrument och industrin. Det är viktigt att det hela tiden sker en utveckling inom området, så att produkterna inte stagnerar och detta är ett av de mål som Caltech strävar efter genom att arbeta både med leverantörer och industrin.

Olika tjänster och produkter som Caltech erbjuder

Caltech erbjuder försäljning av olika instrument som har med kalibrering och precisionsinstrument att göra, de erbjuder också utbildning för sina kunder inom området. De fokuserar främst på dessa instrument:

  • Mätinstrument
  • Processanalys
  • Kalibrering
  • Tryckfördelning
  • Datainsamling

Caltech har under många år utvecklat en bred kunskap gällande vad industrin efterfrågar, både inom hård- och mjukvara. Idag har företaget mycket starka band med flera av de största leverantörerna inom området. Som kund hos Caltech så är det precis detta som man får ta del av, vilket leder till de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna. Vidare så är kvalitet också ett av nyckelorden hos Caltech, då man värnar om sitt väl fungerande kvalitetssäkringssystem. De är idag certifierade i enlighet med DIN EN ISO 9001:2015

kalibrering och mätning

Utbildning och konsultation

Caltech erbjuder utbildning inom samtliga produkter som de arbetar med, både hård- och mjukvara. Det finns ett brett sortiment med olika kurser och utbildningar som man kan ta del av. Caltech utgår alltid utifrån kundens företag, vilka behov som finns och vart man bäst kommer att ha nytta av kurserna. På så sätt så är all utbildning alltid kundanpassad. Vidare så kan de också komma ut till kunden och ge konsultation gällande ett specifikt ärende eller ta fram en helhetslösning tillsammans med företaget som är anpassat specifikt efter kundens behov.

Viktig med gaslarm på arbetsplatsen

När det gäller säkerhet och skydd för personalen på ett företag, så kommer detta vara något som har sina fasta regler. Dessa regler sätts upp av miljöskyddsstyrelsen, fackförbunden, arbetsgivarorganisationen samt att de måste baseras på gällande lagar. Bland annat så kommer detta betyda att ett företag som hanterar ingredienser eller material i sin produktion, som anses hälsofarliga eller miljöfarliga också måste se till sin omgivning. Något som idag nästan finns på alla företag är någon form av gaslarm. Detta med anledning av att personalen på företaget ska ha det skydd som föreskrivs av arbetsskyddsstyrelsen. Nu kommer det dock finnas platser och industrier där detta är mer eller mindre nödvändigt.

kärnkraftverk där gaslarm behövs

Speciellt viktigt kommer naturligtvis gaslarm att vara på de företag som har en tillverkningsprocess med, eller hanterar, material som kan avge giftiga gaser. Här kan då gaslarmet vara avsett för att enbart skydda personalen, om det inte föreligger någon risk för en större spridning av de giftiga gaserna. Är det så att en stor mängd kan läcka ut vid ett eventuellt haveri, så kommer detta innebära att det måste finnas ett gaslarm som även informerar omgivning och bosatta om eventuell fara. Detta betyder då att anledningen till en installation av gaslarm inom industriell tillverkning, kommer att vara för att skydda samt rädda personalens och de boendes liv eller hälsa.

Så vet ett företag om det kommer att behövas ett gaslarm

Det finns idag inget företag inom industriell tillverkning eller produktion, som kan säga att de inte känner till eller vet om att gaslarm måste finnas på arbetsplatsen. Detta med anledning av att allt finns föreskrivet i regler och lagar från arbetsskyddsstyrelsen samt att det varje år ska finnas kontroller av att alla de skydd och larm samt ventilationen på företagen verkligen fungerar som de ska. Det finns alltså inget försvar som fungerar om ett företag inte har installerat ett gaslarm för att skydda sin personal.