Om företaget Caltech AB

Caltech arbetar med försäljning och utbildning av mätinstrument, kalibratorer och processinstrument och är idag Sveriges och Danmarks största oberoende leverantör inom området. Företaget erbjuder långsiktiga, kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar till sina kunder, där affärsidén är att erbjuda ett rikt kompetenscenter inom kalibrering och precisionsinstrument. Caltechs mål är att fungera som en naturlig brygga och kunskapsförmedlare mellan de företag som tillverkar denna typ av instrument och industrin. Det är viktigt att det hela tiden sker en utveckling inom området, så att produkterna inte stagnerar och detta är ett av de mål som Caltech strävar efter genom att arbeta både med leverantörer och industrin.

Olika tjänster och produkter som Caltech erbjuder

Caltech erbjuder försäljning av olika instrument som har med kalibrering och precisionsinstrument att göra, de erbjuder också utbildning för sina kunder inom området. De fokuserar främst på dessa instrument:

  • Mätinstrument
  • Processanalys
  • Kalibrering
  • Tryckfördelning
  • Datainsamling

Caltech har under många år utvecklat en bred kunskap gällande vad industrin efterfrågar, både inom hård- och mjukvara. Idag har företaget mycket starka band med flera av de största leverantörerna inom området. Som kund hos Caltech så är det precis detta som man får ta del av, vilket leder till de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna. Vidare så är kvalitet också ett av nyckelorden hos Caltech, då man värnar om sitt väl fungerande kvalitetssäkringssystem. De är idag certifierade i enlighet med DIN EN ISO 9001:2015

kalibrering och mätning

Utbildning och konsultation

Caltech erbjuder utbildning inom samtliga produkter som de arbetar med, både hård- och mjukvara. Det finns ett brett sortiment med olika kurser och utbildningar som man kan ta del av. Caltech utgår alltid utifrån kundens företag, vilka behov som finns och vart man bäst kommer att ha nytta av kurserna. På så sätt så är all utbildning alltid kundanpassad. Vidare så kan de också komma ut till kunden och ge konsultation gällande ett specifikt ärende eller ta fram en helhetslösning tillsammans med företaget som är anpassat specifikt efter kundens behov.

Viktig med gaslarm på arbetsplatsen

När det gäller säkerhet och skydd för personalen på ett företag, så kommer detta vara något som har sina fasta regler. Dessa regler sätts upp av miljöskyddsstyrelsen, fackförbunden, arbetsgivarorganisationen samt att de måste baseras på gällande lagar. Bland annat så kommer detta betyda att ett företag som hanterar ingredienser eller material i sin produktion, som anses hälsofarliga eller miljöfarliga också måste se till sin omgivning. Något som idag nästan finns på alla företag är någon form av gaslarm. Detta med anledning av att personalen på företaget ska ha det skydd som föreskrivs av arbetsskyddsstyrelsen. Nu kommer det dock finnas platser och industrier där detta är mer eller mindre nödvändigt.

kärnkraftverk där gaslarm behövs

Speciellt viktigt kommer naturligtvis gaslarm att vara på de företag som har en tillverkningsprocess med, eller hanterar, material som kan avge giftiga gaser. Här kan då gaslarmet vara avsett för att enbart skydda personalen, om det inte föreligger någon risk för en större spridning av de giftiga gaserna. Är det så att en stor mängd kan läcka ut vid ett eventuellt haveri, så kommer detta innebära att det måste finnas ett gaslarm som även informerar omgivning och bosatta om eventuell fara. Detta betyder då att anledningen till en installation av gaslarm inom industriell tillverkning, kommer att vara för att skydda samt rädda personalens och de boendes liv eller hälsa.

Så vet ett företag om det kommer att behövas ett gaslarm

Det finns idag inget företag inom industriell tillverkning eller produktion, som kan säga att de inte känner till eller vet om att gaslarm måste finnas på arbetsplatsen. Detta med anledning av att allt finns föreskrivet i regler och lagar från arbetsskyddsstyrelsen samt att det varje år ska finnas kontroller av att alla de skydd och larm samt ventilationen på företagen verkligen fungerar som de ska. Det finns alltså inget försvar som fungerar om ett företag inte har installerat ett gaslarm för att skydda sin personal.