Om företaget Caltech AB

Caltech arbetar med försäljning och utbildning av mätinstrument, kalibratorer och processinstrument och är idag Sveriges och Danmarks största oberoende leverantör inom området. Företaget erbjuder långsiktiga, kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar till sina kunder, där affärsidén är att erbjuda ett rikt kompetenscenter inom kalibrering och precisionsinstrument. Caltechs mål är att fungera som en naturlig brygga och kunskapsförmedlare mellan de företag som tillverkar denna typ av instrument och industrin. Det är viktigt att det hela tiden sker en utveckling inom området, så att produkterna inte stagnerar och detta är ett av de mål som Caltech strävar efter genom att arbeta både med leverantörer och industrin.

Olika tjänster och produkter som Caltech erbjuder

Caltech erbjuder försäljning av olika instrument som har med kalibrering och precisionsinstrument att göra, de erbjuder också utbildning för sina kunder inom området. De fokuserar främst på dessa instrument:

  • Mätinstrument
  • Processanalys
  • Kalibrering
  • Tryckfördelning
  • Datainsamling

Caltech har under många år utvecklat en bred kunskap gällande vad industrin efterfrågar, både inom hård- och mjukvara. Idag har företaget mycket starka band med flera av de största leverantörerna inom området. Som kund hos Caltech så är det precis detta som man får ta del av, vilket leder till de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna. Vidare så är kvalitet också ett av nyckelorden hos Caltech, då man värnar om sitt väl fungerande kvalitetssäkringssystem. De är idag certifierade i enlighet med DIN EN ISO 9001:2015

kalibrering och mätning

Utbildning och konsultation

Caltech erbjuder utbildning inom samtliga produkter som de arbetar med, både hård- och mjukvara. Det finns ett brett sortiment med olika kurser och utbildningar som man kan ta del av. Caltech utgår alltid utifrån kundens företag, vilka behov som finns och vart man bäst kommer att ha nytta av kurserna. På så sätt så är all utbildning alltid kundanpassad. Vidare så kan de också komma ut till kunden och ge konsultation gällande ett specifikt ärende eller ta fram en helhetslösning tillsammans med företaget som är anpassat specifikt efter kundens behov.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *