Bygghissar – Allt du behöver veta

Bygghissar används i många sammanhang inom bygg- och industriarbete och är ofta en förutsättning för att vissa arbeten ska kunna utföras. Hissarna finns i olika modeller beroende på användningsområde och det är viktigt att välja rätt arbetshiss för de funktioner de ska fylla. Hissarna hyrs ofta in och då ingår både montering och service.

För säkert och effektivt arbete

Många byggarbeten utförs på höga höjder och för ett säkert och effektivt arbete används då bygghissar. Utöver att transportera byggarbetare kan vissa modeller även transportera verktyg, utrustning och material. Bygghissar är en kombination av personhiss och materialhiss. Hissen sparar tid och gör arbetet enklare och effektivare. För byggarbetare utgör de en viktig del av arbetsmiljön och begränsar skaderisken. Byggarbetare som utför arbeten på en höjd över 10 meter och ofta förflyttar sig upp och ner har rätt till en bygghiss på arbetsplatsen.

Olika modeller

Vilken typ av bygghiss som behövs beror på var den ska placeras, vilken typ av byggnad arbetet utförs på, höjden som ska nås och vilka tyngder hissen ska klara av. Bygghissen monteras med hjälp av en kranbil på lämplig plats och kan sedan demonteras och flyttas.

Bygghissar med kapacitet enligt behov

Det är viktigt att ta hänsyn till bygghissens kapacitet i fråga om tyngd, storlek, hastighet och höjd. Vissa hissar är smidigare att använda medan andra fyller fler funktioner. De monteras tillsammans med olika former av bryggor och plattformar där byggarbetare kan kliva av hissen och på så sätt nå olika delar av byggnaden. Det finns även kranar och byggbodar som används tillsammans med bygghissarna.

Köp eller hyr en bygghiss

Det finns många olika varumärken att välja mellan. Att köpa en bygghiss är en stor investering som dessutom behöver göras rätt för att passa alla behov. Många företag hyr ut bygghissar för de som har ett tillfälligt behov av dem eller behöver olika typer av bygghissar för olika arbeten. När hissen hyrs ingår även tjänster för montering, service och komplettering.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *